חזון הספרייה

חזון הספרייה

הספרייה תציע מגוון רחב של שירותים וחומרים כמענה לצרכי הקהילה בתחומי הסברה, חינוך, מידע ופנאי. הדגשים יהיו בתחומים הבאים : גישה פתוחה למידע. פתיחת הזדמ...

מדיניות השאלה

מדיניות השאלה

שרותי השאלה ניתנים בחינם לתושבי הישוב. הקורא רשאי להחזיק ברשותו ספר לתקופה שלא תעלה על 30 ימים. החזקת ספרים מבוקשים תוגבל ל- 21 ימים בלבד. קורא המחזיק...

נגישות

נגישות

התאמות נגישות במבנה הספרייה נאמנת נגישות סיפריה, לתיאום ובקשות פרטניות: גב' רינה ינקו דוא"ל: sifria@savyon.muni.il טל': 03-7370916

הקוד האתי של ספרני ישראל

הקוד האתי של ספרני ישראל

עיקרי ערכי המקצוע הספרן הוא בעל השכלה מקצועית וממלא תפקיד מרכזי בתחומי האיסוף, השמירה והפצת המידע. הספרן משתייך למקצוע בעל מחויבות לחופש אינטלקטואלי ע...

חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

הגדרות 1. בחוק זה – "השר" – שר החינוך והתרבות; (תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 "ספר" – ספר, כתב עת, עיתון או דבר דפוס אחר, סרט, תקלי...